Start

fb icon 325x325

Wybory 2018 

Wspolne1

images/zdjecia/Slajd_1.JPG

herbchybia1

Zapraszamy

do zapoznania się

z naszymi kandydatami

i programem

herbchybia1

Nasi kandydaci to osoby godne zaufania!

Kandydat na wójta

ZydekJanusz

 

JANUSZ ŻYDEK

 

Nazywam się Janusz Żydek, mam 49 lat i jestem mieszkańcem gminy Chybie. Przez 26 lat pracowałem jako policjant oraz społeczny kurator sądowy. W latach 2006 – 2010 byłem radnym gminy Chybie i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, w latach 2010 – 2014 pełniłem dalej funkcję radnego, tym razem w radzie Powiatu Cieszyńskiego, gdzie również wybrano mnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Od 2014 roku piastuję urząd wójta tej gminy i w zbliżających się wyborach będę się starał ponownie o Państwa zaufanie i oddany głos na drugą kadencję. Kandyduję jako osoba bezpartyjna popierana przez PiS.

 
 
 
 
 
 

Kandydaci do Rady Gminy

 

Okręg nr 1 - Janusz Waleczek

Lat 47, ojciec dwóch synów, emerytowany policjant, radny Sołectwa Frelichów-Zarzecze. Słuchać mieszkańców!

KuncBozena

Okręg nr 2 - Bożena Kunc

Obecnie jestem na emeryturze, wcześniej przez 36 lat pracowałam jako nauczyciel, ucząc dzieci młodsze. Od 2008, dzięki zaufaniu Mieszkańców pełnię rolę sołtysa Sołectwa Chybie, a w latach 2010-2014 piastowałam już funkcję Radnej w naszej gminie. Moje zaangażowanie społeczne daje mi przekonanie, iż znane mi są potrzeby Mieszkańców, dlatego proszę Państwa o głos. Za swój atut uważam doskonałą znajomość naszych sołectw, a przede wszystkim Chybia i jego Mieszkańców. Dlatego wiem, że będę potrafiła dostrzec potrzeby, nawet te najmniejsze i zadbać o to aby każdy, kto potrzebuje wsparcia, otrzymał je.
 

WeglorzMarek2m

Okręg nr 3 - Marek Węglorz

Obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem i był to dla mnie ogromny zaszczyt pełnić funkcję Radnego Gminy Chybie w kadencji 2014-2018. Starałem się dostrzegać problemy w swoim okręgu i w całej gminie, bo najważniejszym aspektem dla mnie jest zrównoważony rozwój naszej lokalnej społeczności. Jako czynny strażak chciałbym, aby każdy mieszkaniec naszej gminy czuł się bezpiecznie pod kątem ochrony przeciwpożarowej, ale także, a może nawet przede wszystkim aby cała otaczająca nas przestrzeń dawała nam poczucie bezpieczeństwa. Moje życiowe motto głosi iż „tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia". Jestem dumny z tego co udało się osiągnąć w mijającej kadencji, dlatego proszę aby zechcieli Państwo zaufać mi ponownie
 

Szczypka Jan

Okręg nr 4 - Jan Szczypka

Mam 61 lat i obecnie jestem na emeryturze. Zaangażowanie w sprawy społeczne od najmłodszych lat jest dla mnie priorytetem. Moją pasją jest gra w miejscowej orkiestrze dętej, której członkiem jestem od 46 lat. Dzięki Państwa głosom w mijającej kadencji pełniłem funkcję Radnego i cieszę się z tego co dotychczas udało się osiągnąć. Ocieplenie szkoły SP-2 w Chybiu, projekt oświetlenia na ulicę Leśną, czy przejęcie od skarbu Państwa rowu „Zawistna”, to sprawy które od wielu lat nurtowały Mieszkańców mojego okręgu. Chciałbym dokończyć to co już udało się zapoczątkować i nadal dbać o sprawy ważne dla Państwa.
 

Okręg nr 5 - Krzysztof Krzempek

Lat 40 - szczęśliwy mąż i ojciec dwójki fantastycznych chłopaków, policjant. Dzięki Państwa zaufaniu, w mijającej kadencji pełniłem funkcję z-cy przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Głęboko wierzę, że moja dotychczasowa praca w Radzie Gminy, w sposób widoczny i wymierny przełożyła się na poprawę życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku Naszej Gminy. Jako bezpartyjny kandydat, po raz kolejny Proszę Państwa o głos w tegorocznych wyborach do Rady Gminy w Chybiu. Swoje doświadczenie życiowe, zawodowe i społeczne, pragnę nadal wykorzystywać w służbie Naszej lokalnej społeczności oraz dla dalszego rozwoju Naszej Gminy. Tylko Współpraca Przynosi Efekty !!!
 

HoliszJarek

Okręg nr 6 - Jarosław Holisz

Wiem, że jako Radny będę mógł w 100% zaangażować się w działalność naszego samorządu, gdyż od 3 lat jestem na emeryturze. Chcę aby mieszkańcy okręgu, z którego startuję mieli poczucie, że ich reprezentant jest zawsze ma miejscu, a ich potrzeby i propozycje przekładają się na konkretne działanie. Wierzę, że Gmina Chybie może być przykładem dla innych, pod kontem przyjaznej infrastruktury i dobrze wydatkowanych środków.
 

JosekLeszek1

Okręg nr 7 - Leszek Josek

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem, ojcem trójki dorosłych już dzieci i dziadkiem dwóch cudownych wnuczek. Mam 59 lat, a zawodowo jestem programistą i informatykiem. Moją pasją są komputery, internet, turystyka caravaningowa, muzyka i film. Już dwukrotnie zechcieliście Państwo powierzyć mi mandat Radnego, i po raz kolejny chciałbym prosić Was o zaufanie. W mijającej kadencji miałem ogromny zaszczyt reprezentować nasz samorząd jako Przewodniczący Rady. Piastując tą funkcję starałem się dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim, ale dążyłem także do wypracowania kompromisów, bo cel zawsze jest jeden, a jest nim rozwój naszej Gminy. Myślę, że dzięki współpracy w mijającej kadencji udało się wiele osiągnąć, ale zdaję sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy. Wspaniałej pracy, która daje możliwość kształtowania i ulepszania naszej gminy.
 

Wojcikiewiczmaly

Okręg nr 8 - Wiesław Wójcikiewicz

Mam 55 lat, jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, emerytowanym górnikiem, prywatnie szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. W latach 2014-2018 jestem Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jestem życiowym optymistą. Jako Radny Gminy Chybie w dotychczasowej czteroletniej służbie, zawsze byłem zwolennikiem śmiałych decyzji zmierzających do realizacji przedsięwzięć wprowadzających pozytywne zmiany w naszym otoczeniu. Jeżeli zechcecie Państwo zaufać mi ponownie, całą swoja wiedzę i energię wykorzystam w służbie dla naszej lokalnej społeczności. W mijającej kadencji skupiłem się na sprawach związanych z oświatą i sportem w naszej gminie. Myślę, że przy współpracy z moimi kolegami Radnymi, którzy również dostrzegali braki w infrastrukturze w tychże obszarach, udało nam się zainicjować wiele przedsięwzięć, które na dobre zmienią obraz naszej gminy. Jeżeli zechcecie Państwo zaufać mi w nadchodzących wyborach, wiem , że dopilnuję aby rozpoczęte inwestycje związane z budową sal gimnastycznych i ogólnodostępnych obiektów sportowo – rekreacyjnych zostały doprowadzone do końca. Myślę, że dzięki rozmowom z Państwem znane są mi także inne potrzeby, których realizację chciałbym zainicjować.
 

Okręg nr 9 - Dawid Czembor

Mam 22 lata i wszystko co robię w życiu staram się robić z pasją i maksymalnym zaangażowaniem. Pracuję jako mechanik, bo maszyny interesowały mnie od najmłodszych lat. Dzięki pasji do sportu jako zawodnikowi sekcji gimnastycznej RKS „Cukrownik” Chybie udało mi się wiele osiągnąć w tej dziedzinie. Na co dzień czynnie służę w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu. Zdecydowałem się na start do Rady Gminy Chybie w nadchodzących wyborach, bo zaangażowanie społeczne i praca z myślą o innych, to również moja życiowa pasja. Jako radny chciałbym reprezentować spojrzenie ludzi młodych na sprawy samorządu, ale także zadbać o to aby kwestie związane z bezpieczeństwem, infrastrukturą i sportem zawsze były na pierwszym planie.
 

Okręg nr 10 - Grzegorz Ochodek

Mam 44 lata, jestem mieszkańcem Mnicha, nie należę do żadnej partii politycznej. Od 8 lat dzięki Państwa zaufaniu pełnię funkcję sołtysa sołectwa Mnich i to właśnie ta funkcja społeczna jest dla mnie bardzo ważna, gdyż daje mi najwięcej możliwości do kontaktu z Mieszkańcami. W mijającej już kadencji zechcieliście mi Państwo powierzyć również funkcję Radnego Gminy Chybie, dzięki czemu miałem jeszcze więcej realnych możliwości, aby zgłaszać Państwa potrzeby i mieć wpływ na ich realizację. Od bieżącego roku jestem również członkiem Zarządu Gminnej Spółki Wodnej. Po raz kolejny proszę Państwa o głos. Jako radny będę w dalszym ciągu wspierać ważne dla Gminy Chybie projekty oraz zachęcać Mieszkańców do aktywności obywatelskiej. Chcę zająć się przede wszystkim poprawą infrastruktury drogowej, której priorytetem jest modernizacja ul.Słowackiego oraz budowa ciągu pieszych wzdłuż ul. Topolowej. Bardzo ważne jest dla mnie również bezpieczeństwo w sołectwach. Jak zawsze zapraszam do kontaktu, z każdą istotną dla Państwa sprawą, bo jak mówi moje życiowe motto „najważniejszy jest człowiek”.
 

Artur SmiejaM

Okręg nr 11 - Artur Śmieja

Od najmłodszych lat jestem bardzo mocno związany z życiem społecznym Gminy Chybie. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa oraz dostrzeganie potrzeb ludzi młodych i osób niepełnosprawnych są dla mnie priorytetowe. Myślę, że jako Radny świeżym spojrzeniem i nową energią przysłużę się naszym mieszkańcom. Niemalże od dziesięciu lat jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu i jako ratownik uczestniczę w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pełniona przeze mnie funkcja Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Chybiu, to zaszczyt reprezentowania spraw młodych adeptów pożarnictwa. W swojej jednostce do służby w szeregach OSP przygotowuję dziewczęta i chłopców z trzech drużyn (ok. 30 osób). Dlatego wiem jak ważne jest bezpieczeństwo w naszej gminie. Moje doświadczenie z samorządem rozpoczęło się od kandydowania do Młodzieżowej Rady Gminy Chybie, a dzięki zaufaniu moich kolegów i koleżanek zostałem wybrany na jej przewodniczącego w II kadencji. Praca w MRG to dla mnie przede wszystkim możliwość spojrzenia na nasz lokalny samorząd z perspektywy młodych mieszkańców, jako radny chciałbym wykorzystać to świeże spojrzenie. Ponadto od kilku lat nieprzerwanie staram się uczestniczyć w życiu osób niepełnosprawnych. Biorę udział w charakterze opiekuna w Turnusach Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Chybiu. Dzięki czemu problemy osób niepełnosprawnych są mi bliskie i bardziej zauważalne. Również ten aspekt chciałbym wykorzystać w pracy dla naszego samorządu.
 

JanuszMiroslawM

Okręg nr 12 - Mirosław Janusz

Jestem zobowiązany wszystkim Mieszkańcom za dotychczasowe zaufanie, dzięki któremu funkcję Radnego naszej gminy miałem zaszczyt sprawować już trzykrotnie. Mam 43 lata żonę oraz dwójkę wspaniałych dzieci. Chciałbym nadal móc całą swoją wiedzą i doświadczenie wykorzystywać w służbie naszej lokalnej społeczności. Swoimi dalszymi działaniami będę konsekwentnie wspierał oświatę, kulturę i sport, jednostki bezpieczeństwa oraz rozwój dróg, oświetleń ulicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, a w szczególności poprawę transportu publicznego dla Mieszkańców naszej gminy.
 

Okręg nr 13 - Piotr Gmuzdek

Mam 48 lat prywatnie jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem, z wykształcenia inżynierem górnikiem, a zawodowo już teraz emerytem. Przez całe moje życie byłem i jestem związany z Gminą Chybie. Mam nadzieję, że 12 lat pracy w lokalnym samorządzie dobrze świadczy o moim dotychczasowym zaangażowaniu w sprawy współmieszkańców. W mijającej kadencji miałem zaszczyt reprezentować Gminę Chybie jako Wice-Przewodniczący Rady Gminy. Jestem z tych, dla których praca na rzecz drugiego człowieka jest misją, zaszczytem i powołaniem.
 

PuchalikMarcin

Okręg nr 14 - Marcin Puchalik

Zaborze jest moim domem od zawsze. Mam lat 45, prywatnie jestem mężem i ojcem dwójki dzieci, zawodowo Dyżurnym Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji w Skoczowie, a społecznie Radnym Gminy Chybie w mijającej kadencji i czynnym strażakiem ochotnikiem. Z uwagi na dotychczasową pracę w Radzie Gminy Chybie, oraz moje społeczne zaangażowanie w OSP Zaborze, proszę Państwa o głos i zaufanie w nadchodzących wyborach samorządowych. Priorytetową kwestią jest dla mnie dalsze wspieranie OSP, wraz z dbałością o obiekty straży, które służą przecież całej społeczności. Bardzo zależy mi również na kontynuowaniu inwestycji związanych z rozbudową naszych placówek oświatowych, tj. budową sal gimnastycznych przy ZSP Zaborze i SP 1 w Chybiu. Jako mieszkaniec sołectwa chciałbym zadbać także chociażby o przebudowę parkingu w centrum Zaborza z uwzględnieniem jego funkcjonalnych i estetycznych aspektów.
 

CiupkaWojtek

Okręg nr 15 - Wojciech Ciupka

Mam 43 lata i jestem mieszkańcem Zaborza. Od wielu lat z pasją i zaangażowaniem działam czynnie w Ochotniczej Straży Pożarnej Zaborze, angażując się w szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym. Jestem człowiekiem uczciwym i pracowitym, i to właśnie te cechy będą mi przyświecać w pełnieniu funkcji Radnego. Proszę Państwa o zaufanie i głos w nadchodzących wyborach samorządowych.
 
 
 

Kandydaci do Rady Powiatu

Janusz Dziedzic

Lat 45, Wykształcenia wyższe. Żona Agata, synowie Jakub i Karol. Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Radny Powiatu Cieszyńskiego w latach 2014–2018, Radny Gminy Chybie w latach 2010–2014
 

Mendrek Stanisław

Stanisław Mendrek

Stanisław Mendrek lat 61, żona Maria, dwóch synów: Tomasz i Łukasz, dziadek pięciorga wnucząt. Wykształcenie średnie techniczne. Aktywny społecznie, zaangażowany w działalność charytatywną przy parafii św. Barbary w Strumieniu. Bierze czynny udział w misteriach wystawianych przez grupę teatralną. Członek Zespołu Regionalnego Strumień. Zasłużony dla Strumienia. Przez 12 lat pełnił funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Cieszynie. Wieloletni pracownik Spółki Energetycznej Jastrzębie - kierownik Elektrociepłowni Pniówek. Obecnie na urlopie przedemerytalnym.
 

SoboszekLudwik

Ludwik Soboszek

Lat 66 - doświadczony w pracy samorządowej. Radny Gminy Chybie (1998-2010 r) oraz Radny Powiatu Cieszyńskiego (2014-2018 r). Członek NSZZ Solidarność Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Blisko ludzi i ich problemów.
 

Malyjurek

Stanisława Małyjurek

Lat 62, wykształcenie średnie, emerytka, mieszkanka Bąkowa, zainteresowana sprawami społecznymi w swojej miejscowoości.
 

Maria Kajzar

Lat 67 - emerytka
 

W mediach...

pistlo1AF21906E-D907-7245-BC52-7FA7D37423A4.jpeg
wspolne20DF931EF-52F7-F7EF-0C63-83FB5539F9A9.jpg
wspolne3006ED565-94AE-6569-6072-2103112ED2FE.jpg
wspolne40344CF3D-6A51-3BDE-4C66-FE150437D119.jpg
ljosekE3D18D35-B8FB-6DEC-1100-DAD47D6B70E2.jpg
kkrzempek4F37D1E4-352F-7C04-E3D3-1F21BAEEB94A.jpg
jszczypka9F0BA180-858E-4357-8C55-34D5542A8920.jpg
bkunc732ADE92-C81C-E259-DF61-8FC163E167B2.jpg
mweglorz90709F93-A74F-560F-FA4C-46D068A077A5.jpg
jholisz1837D04E7-46EC-9D2B-66F4-62CFDCFA453E.jpg
ochodekgE020C74E-0F3D-BDCF-0A4E-54CE57241B8E.jpg
januszmm4DAE6A20-09FD-9830-2B47-AEDDD92CF0B7.jpg
wojcikiewiczwB7F7C049-F873-5B7C-FEEF-EBBD999E4A01.jpg
smiejaaFD5EEF8D-4320-F17C-EFC4-AB6AB16BB973.jpg
czembordF951CB95-AEDC-6BF6-3A10-494FF6E92F95.jpg
gmuzdekp30249BDB-BE37-9CD3-F295-79737346F4DB.jpg
ciupkaw5DC15CBB-DE30-D9B8-FF62-9ED2BE1C1C8D.jpg
waleczekjCE722C94-4A54-0122-7117-551E780F1200.jpg
puchalikmmDAF76776-DDEE-B886-4C49-E42EB47285DD.jpg

Kontakt

Email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Www:   pis.chybie.info

Fb:        Janusz Żydek

 

 

 

Licznik odwiedzin

001039
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie
2
9
11
934
300
729
1039
Your IP: 54.162.133.222
2018-10-23 08:12